1. Giới thiệu về đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ bệnh viện Banobagi Hàn Quốc

 

Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi  là một trong các bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tại xứ sở Kim Chi. Bệnh viện được thành lập vào năm 2000 với nền tảng là đội ngũ y bác sĩ là các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện thẩm mỹ Seoul cùng các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm với nhiều thành tích nổi bật.

Bên cạnh đó, các bác sĩ thẩm mỹ bệnh viện Banobagi  luôn tự nhắc nhở: “Bệnh viện xuất sắc không chỉ ở diện mạo bên ngoài mà nó còn có trong năng lực chịu trách nhiệm phẫu thuật của mỗi bác sĩ.”

Chính nhờ có đội ngũ bác sĩ có tâm và có tầm như vậy, ngày càng nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến với bệnh viện Banobagi để hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài của bản thân.

 

Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ ở bệnh viện Banobagi

 

2. Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện Banobagi Hàn Quốc

2.1. DR. Jaesang Barn

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Tiến sĩ Y khoa , Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Giáo sư thỉnh giảng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Chuyên gia tư vấn Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Giám đốc điều hành Hiệp hội tái tạo tế bào và mô tế bào Hàn Quốc

Chủ tịch Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Viện Khoa học X quang và Y học Hàn Quốc

Hội viên tích cực của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Bác sĩ phẫu thuật trong chương trình Let Me In

Bác sĩ Jaesang Barn

Bác sĩ Jaesang Barn (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

2.2. DR. Changhyun Oh

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Tiến sĩ Y khoa ,Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Ủy ban tư vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Ủy ban tư vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, Trung tâm y tế quốc gia

Giáo sư thỉnh giảng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y khoa Đại học Inha

Hội viên tích cực Hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên tích cực Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Hội viên tích cực Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Maxillofacial Hàn Quốc

Bác sĩ giam gia phẫu thuật trong chương trình Let Me In

Bác sĩ Changhyun Oh

Bác sĩ Changhyun Oh (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

2.3. DR. Sunjae Park

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Tiến sĩ Y khoa ,Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Bằng tiến sĩ Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình tại Đại học Y Quốc gia Seoul

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Cựu Ủy ban Cố vấn, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Tham gia phát biểu luận văn lần thứ 12 của IPRAS

Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong chương trình Let Me In

Bác sĩ Sunjae Park

Bác sĩ Sunjae Park (Nguồn: ytimg.com)

2.4. DR. Hyuntaek Lee

Bác sĩ thẩm mỹ bệnh viện Banobagi  – Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Bằng thạc sĩ Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Cựu Ủy ban Cố vấn, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Cựu giám đốc học thuật, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Cựu giám đốc của Hiệp hội nghiên cứu về độc tố và chất độc Botulinum

Cựu giám đốc học giả, Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc về phẫu thuật nâng mũi

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong chương trình Let Me In

Nhà điều hành thực hiện Thay đổi cuộc sống tại Việt Nam

Bác sĩ Hyuntaek Lee

Bác sĩ Hyuntaek Lee (Nguồn: pinimg.com)

2.5. DR. Jonglim Park

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Hoàn thành chương trình học Tiến sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Đại học Y Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Chủ tịch Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Trung tâm Ung thư Quốc gia (Bác sĩ Y tế Công cộng)

Giáo sư lâm sàng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Chủ tịch Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Boramae thuộc Đại học Quốc gia Seoul

Giáo sư thính giảng cho Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y khoa Đại học Inha

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Bác sĩ Jonglim Park

Bác sĩ Jonglim Park (Nguồn: ytimg.com)

2.6. DR. Kyunam Han

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Bằng thạc sĩ Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Bác sĩ Kyunam Han

Bác sĩ Kyunam Han (Nguồn: ytimg.com)

2.7. DR. Harkyoung Kim

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Chủ tịch Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, bệnh viện Jincheon Saint Mary

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Bác sĩ Harkyoung Kim

Bác sĩ Harkyoung Kim (Nguồn: ytimg.com)

2.8. DR. Minji Yun

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Bằng thạc sĩ Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Bác sĩ Minji Yun

Bác sĩ Minji Yun (Nguồn: ytimg.com)

2.9. DR. Shinki Park

Bác sĩ thẩm mỹ bệnh viện Banobagi  – chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Thành viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên của Hiệp hội sọ não Hàn Quốc

Bác sĩ Shinki Park

Bác sĩ Shinki Park (Nguồn: ytimg.com)

2.10. DR. YongJoon Noh

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Chuyên gia phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Thành viên tích cực, Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Bác sĩ YongJoon Noh

Bác sĩ YongJoon Noh (Nguồn: pinimg.com)

2.11. DR. Jeongmok Cho

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ  tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Bằng thạc sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Bác sĩ phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Tiến sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội Palft-Craniofacial Hàn Quốc

Bác sĩ Jeongmok Cho

Bác sĩ Jeongmok Cho (Nguồn: ytimg.com)

2.12. DR. Jaegon Kim

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul

Bằng thạc sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Quốc gia Seoul

Bác sĩ phẫu thuật tại Phòng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Hội viên tích cực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Bác sĩ Jaegon Kim

     Bác sĩ Jaegon Kim (Nguồn: ytimg.com)

2.13. DR.Yoojung Lee

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Ajou

Bằng thạc sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y khoa Ajou

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Ajou

Hội viên tích cực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

2.14. DR. Ilyung Moon

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện phẫu thuật Banobagi

Bằng thạc sĩ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Sungkyunkwan

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung tâm y tế Samsung

Được đào tạo tại MDACC (Trung tâm Ung thư MD Anderson), Hoa Kỳ

Giáo sư được mời cho Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình, Đại học Y Sungkyunkwan

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc

Hội viên tích cực, Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đã một phần giúp bạn có thêm nhiều thông tin hơn về bệnh viện thẩm mỹ thẩm mỹ Banobagi nói chung và về đội ngũ bác sĩ của bệnh viện nói riêng, từ đó có thêm nhiều sự lựa chọn khi đang có nhu cầu hoàn thiện vẻ đẹp của bản thân.