Thành phố Seongnam đang xây dựng tích cực  thị trường mới và hệ thống  du lịch y tế. Tại hội chợ triển lãm du lịch y tế nước ngoài được tổ chức tại nhiều quốc gia khác chủ yếu như : Nga/  Kazakhstan / Trung Quốc/ Mông cổ…liên tục tham gia, đẩy mạnh hệ thống  kết nối với các lãnh đạo nước ngoài và quảng bá trực tiếp về du lịch y tế ,thương hiệu thành phố Seongnam, Hiện đã  và đang liên tục nỗ lực để duy trì khách du lịch y tế như tổ chức buổi giới thiệu quảng bá về du lịch y tế thành phố Seongnam tại nước ngoài.

 

 

 

 

  • Giải thích hình ảnh : Thành phố Seongnam hiện đang duy trì quan hệ hợp tác bền chặt với Việt Nam thông qua việc vận hành trung tâm quảng bá du lịch y tế thành phố Seongnam. Vào năm ngoái, thành phố đã cử đoàn y tế tình nguyện nước ngoài để tiến hành chương trình y tế nhân đạo.

 

Đặc biệt, thành phố Seongnam đang vận hành mở trung tâm quảng bá du lịch y tế  thành phố Seongnam tại Mông cổ( Ulan Bator) Trung quốc ( Cheongdo, Thượng Hải) , Đài Loan (Iranhuyn) Việt Nam( Hà nội). Những trung tâm tương ứng đang kết giao quan hệ hợp tác với Seongnam như: hướng dẫn quảng bá ,chuyển khách du lịch y tế và quản lí hậu kì… về du lịch y tế.  Hiện đang tiến hành vai trò trọng điểm để xúc tiến marketing du lịch y tế nước ngoài của thành phố Seongnam.

 

 

 

 

  • Giải thích hình ảnh : Đội ngũ y tế đoàn tình nguyện y tế nhân đạo thành phố Seongnam đang tiến hành điều trị khoang miệng cho trẻ em Việt Nam.

 

 

Thành phố cũng đang có kế hoạch thúc đẩy marketing tại Đông nam Á để khai thác thị trường mới năm 2022 .Thành phố có kế hoạch sẽ mở buổi họp giới thiệu quảng bá và quảng bá sản phẩm du lịch y tế Seongnam. Thêm nữa,xúc tiến y tế nhân đạo tại nước sở tại và fam tour du lịch y tế thông qua việc mời lãnh đạo nước ngoài, kế hoạch sẽ mở rộng tích cực marketing về du lịch y tế Seongnam.