Thành phố Daegu năm 2009 đã sáng tạo ,tạo động lực phát triển mới dự án y tế, đưa ra tầm nhìn thực hiện thành thành phố đặc biệt y tế Hàn quốc thông qua việc cung cấp dịch vụ y tế tiên tiến với tiêu chuẩn quốc tế . Thành phố Daegu với chuỗi mắt xích này đã ổn định thành công việc thu hút khu phức hợp y tế mũi nhọn KyungBuk Daegu , đã nỗ lực để thu hút khách y tế nước ngoài. Medi city Daegu kể từ năm 2015,liên tục 6 năm đạt thành tích xuất sắc ,được lựa chọn trong thương hiệu đại diện Hàn Quốc.

https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=51652&page=3&total=1983