Great Anatomy “GIẢM TÁC DỤNG PHỤ KHI LÀM PHẪU THUẬT VÀ NÂNG KỸ THUẬT K- BEAUTY LÊN MỘT TẦM CAO MỚI”

Công nghệ thực tế ảo (VR) đang được chứng minh không chỉ bùng nổ như một hình thức giải trí mới hấp dẫn mà còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y khoa từ điều trị, phẫu thuật đến đào tạo y, bác sĩ...

The Great Anatomy là một nền tảng mở giáo dục y tế trực tuyến phù hợp với văn hóa không tiếp xúc đang được phát triển do covid 19 gây nên. The Great Anatomy là một nền tảng trực tuyến được tạo dựa trên giải phẫu học và vì nó cung cấp các dịch vụ trong thực tế ảo (VR) ngoài video, nhờ đó bạn có thể trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ giống như trong thực tế.

http://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=51235

출처 : 헬스경향(http://www.k-health.com)