Trong không khí se lạnh của thời tiết những ngày cuối năm, các bệnh viện Hàn Quốc của thành phố Seongnam đã kết hợp cùng bệnh viện A Thái Nguyên với sự kết nối của Trung tâm du lịch y tế Hàn Quốc GE, đã tổ chức buổi khám bệnh tình nguyện cho người dân tỉnh Thái Nguyên. Đoàn tình nguyện bao gồm lãnh đạo các đơn vị bệnh viện, các bác sỹ hầu hết các chuyên khoa: Nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, răng hàm mặt, khoa sản … Với sự phối hợp giữa bệnh viện và cơ quan địa phương, buổi khám tình nguyện đã diễn ra tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho địa phương nói chung và người dân nói riêng.