Bệnh viện Ulsan University Hospital

Bệnh viện Ulsan University Hospital

Vị trí: Dong-gu, Ulsan

* Lĩnh vực trọng điểm là chữa trị ung thư (trung tâm điều tri ung thư được nhà nước công nhận)
* Lĩnh vực cấy  có thành tích ưu tú( cấy tủy sống, cấy gan,cấy thận)
* Kiểm tra sức khỏe tổng hợp trình độ cao(bệnh viện hợp tác lĩnh vực y tế với người lao đông công ty nước ngoài)
* Du lịch y tế quốc tế công nghiệp Ulsan: Trao đổi quốc tế công nghiệp Ulsan + du lịch Donghaean + dịch vụ y tế ưu tú
* Cơ quan y tế tiêu chuẩn tiên tiến đa phân người ngoài sử dụng đến từ các quốc gia tiên tiến - những người có bảo hiểm nước ngoài

 

 

Đánh giá